Skyltar upp historia

Sofieholms kraftstation (bilden), där Nianån rinner ut i havet i Njutånger, har nu fått en skylt, som berättar om Sofieholm och dess industrihistoria.

Bakom skyltningen står Njutångers hembygdsförening, som ska sätta upp skyltar på 20 historiska byggnader och platser i socknen. Första skylten fick Sofieholms kraftstation från 1912 i veckan.

Kraftstation skurenSofieholm har en dokumenterad industrihistoria, där vattenkraften varit central. Dess historiska roll finns dokumenterad sedan åtminstone 1700-talet. År 1797 klagar Iggesunds bruk över verksamheten vid Nianåns utlopp, som bruket såg som ett hot mot den egna verksamheten.

På kartor från 1800-talets mitt finns minst åtta byggnader här, alla kopplade till småskalig industriverksamhet. Här fanns Njutångers enda herrgård och smedjor för tillverkning av olika järnföremål. Området fick sitt namn efter den första ägarens fru, häradshövding Fredrik Nymans hustru Sofia.

– Sofieholm uppfyller alla rekvisit för att ingå i fornminnesregistret, säger arkeolog Ola Nilsson, Njutånger, till Hälsingekusten.se

Hälsingekusten.se har haft flera artiklar om Sofieholms kraftstation, som hotas av rivning, eftersom kommunen vill göra området till naturreservat. Nu blir det förhoppningsvis ett kombinerat natur- och kulturreservat istället. Jörgen Bengtson (C) fick i måndags med sig ett enhälligt kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se till att naturreservatet även blir ett kulturreservat.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om planerna för Nianån och Sofieholm: Nian natur- och kulturreservat (28 september 2015), Nianån blir naturreservat? (5 juli 2015) och Frisläppt Nianån? (23 oktober 2014).

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun