Nian natur- och kulturreservat

Nianåns mynning ska bli natur- och kulturreservat, beslutade Hudiksvalls kommunfullmäktige i dag.

Kommunen ville göra mark och vatten, som formar Nianåns utflöde i havet, till ett naturreservat. Det hotade en gammal industribyggnad, Sofieholms kraftstation (bilden). Resultatet av ett renodlat naturreservat hade kunnat bli en rivning av att den över hundra år gamla kraftstationen.

– Kraftstationen i Nianån bör rivas till förmån för biologiska värden, näringsliv och livskvalitet för närboende, skriver Hudiksvalls kommun på sin webbplats den 16 oktober 2014 inför ett lokalt så kallat dialogmöte den 22 oktober.Sofieholms kraftstation

Nu blir det förhoppningsvis ett kombinerat natur- och kulturreservat. Det kan ta vara på höga biologiska värden och göra det möjligt för fisken att vandra långt upp i Niensjöarnas vattensystem och samtidigt bevara ett kraftverk från 1912.

Vändningen kom när Jörgen Bengtson (C) fick med sig ett enhälligt kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se till att naturreservatet även blir ett kulturreservat.

– Det går utmärkt väl att kombinera natur- och kulturvård, i detta fall att öppna vattenvägar för fisk och bevara en värdefull industribyggnad med stort kulturhistoriskt värde, skriver Jörgen Bengtson på sin facebooksida.

Syftet med naturreservatet är att öppna Nianån för havsvandrande fisk, som då kan ta sig till Nianåns lekvatten. Nianån har också en värdefull vattenfanuna med bland annat flodpärlmussla, ål, öring, utter och forsärla. Nedströms kraftverket finns flodnejonöga, havsöring och sik.

Sofieholms kraftstation har en fallhöjd på 18 meter och en normal årsproduktion på 2 GWh el. En natur- och kulturreservatsbildning innebär sannolikt att kraftproduktionen upphör men att byggnaden bevaras till eftervärlden.

Nianån är ett av Hudiksvalls största vattendrag. Ån rinner i lugnflytande, stenblockig natur. Den avvattnar de reglerade Niensjöarna 163 meter över havet och rinner till största delen genom skogsterräng. Ån är cirka 40 kilometer lång och har ett avvattningsområde på 197 kvadratkilometer.

Långvind.com har skrivit om planerna för Nianån och Sofieholm tidigare: Nianån blir naturreservat? (5 juli 2015) och Frisläppt Nianån? (23 oktober 2014).

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun