Fokus bättre havsmiljö

Årets konferens Hav och samhälle fokuserar i år på åtgärder i samhället för att skapa en bättre havsmiljö.

Havsmiljöinstitutet arrangerar regelbundet en nationell konferens, Hav och samhälle, om havet. I år vill institutet engagera fler aktörer och utveckla nya styrmedel. Konferensen ger möjlighet till dialog med nyckelpersoner från regering, myndigheter, kommuner, näringsliv, intresseorganisationer och forskning.

MarstrandHavsmiljöinstitutets årskonferens betonar kopplingen mellan samhällsutveckling och tillståndet i havsmiljön. Med årets konferens vill institutet, som det skriver på sin webbplats, ”främja en aktiv dialog mellan forskare, förvaltning och politiker. Målet är att skapa en bättre förståelse för omställningsarbetet och de förändringar på alla nivåer som behövs för att förbättra havsmiljön.”

Havsmiljöinstitutet är ett nationellt center med uppdrag av regeringen att ge en bred bild av den aktuella miljösituationen i svenska havsområden. Det är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet, med kansli på Göteborgs universitet.

Konferensen hålls på Marstrand (bilden) 21–22 oktober 2015.

Jörgen Bengtson
Foto: Havsmiljöinstitutet