Nianån blir naturreservat?

Nianåns mynning i Njutångersfjärden blir kommunalt naturreservat, åtminstone om Hudiksvalls kommun får som den vill.

Hudiksvalls kommun har sökt bidrag från Naturvårdsverket för att köpa den i dag privatägda marken och kraftverket längs Nianåns sista bit mot havet. Kommunen vill göra ett tre hektar stort område längs Nianåns mynning i Njutångersfjärden till naturreservat.

Ett starkt skäl till att göra ett naturreservat är att kommunen då kan riva kraftverket och öppna Nianån för havsvandrande fisk, som då kan ta sig till Nianåns lekvatten. Nianån har också en värdefull vattenfanuna med bland annat flodpärlmussla, ål, öring, utter och forsärla. Nedströms kraftverket finns flodnejonöga, havsöring och sik.

Naturvårdsverket är positivt till att ge kommunen bidrag till markköp.

Nianån är ett av Hudiksvalls största vattendrag. Ån rinner i lugnflytande, stenblockig natur. Den avvattnar de reglerade Niensjöarna 163 meter över havet och rinner till största delen genom skogsterräng. Ån är cirka 40 kilometer lång och har ett avvattningsområde på 197 kvadratkilometer.

Sofieholms kraftstation

Kraftstationen heter Sofieholm (bilden), har en fallhöjd på 18 meter och en normal årsproduktion på 2 GWh el. Sofieholm byggdes 1912.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har skrivit om planerna för Nianån och Sofieholm tidigare: Frisläppt Nianån? (23 oktober 2014).

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun