Miljögifter flyter upp

Gamla miljösynder på Hälsingekusten kan flyta upp till ytan. Miljögifter från massa-, pappers- och träindustrier längs kusten har bildat sediment, där gifterna kan frigöra sig och förorena framför allt djur.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger, tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg, så kallade fiberbankar i havet. Dessa är rester från träindustrier, massa- och pappersbruk, som kan innehålla miljögifter som dioxin, andra organiska ämnen och tungmetaller. I slutet av juni avslutade SGU kartläggningen av Hälsingekusten. Nu väntar man på att få proverna analyserade.

SGU har koncentrerat sökandet i Gävleborg till Stocka, Iggesund (bilden från Iggesunds gamla bruk), Ljusneområdet och Norrsundet.

– Vi har hittat misstänkiggesund gamla bruketta sediment och jag blir inte förvånad om vi hittar gifter i dessa områden; det är däremot för tidigt att säga något om vilka mängder det handlar om, säger Johan Norrlin, projektledare för kartläggningen, till Söderhamns-Kuriren (3 juli 2015).

På sikt kan miljögifterna vandra uppåt i näringskedjan. En del miljögifter som dioxin anrikas i fettvävnaderna hos fet fisk som lax. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att gravida kvinnor och barn bara ska äta fet fisk från Bottenviken och Östersjön i stort två till tre gånger per år.

Den nu pågående inventeringen ska bli en rapport, som väntas komma i början av 2017. Rapporten ska sedan förhoppningsvis ligga till grund för åtgärder.

Jörgen Bengtson
Bild: Sockenbilder