Hudik får vattenhotell?

Om fastighetsägaren och entreprenören Per Svedberg får som han vill, får Hudiksvall ett hotell med restaurang på pålar nedanför Köpmanberget. Utsikten blir den bästa tänkbara mot Kastellholmen, Idenorslandet och Hudiksvalls stad.

Hotellet och restaurangen skulle byggas på den industrikaj, som finns i området men inte längre är i bruk. Kajen/bryggan ligger bredvid den nya gång- och cykelvägen från Möljen till kraftvärmeverket.

Varvet

Kommunens byggnadsnämnd säger ja till planerna efter en omfattande remissrunda med ändring av detaljplan.

Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut under hösten 2015.

Om och när planerna blir verklighet, får Hudiksvall sitt första hotell och matställe på pålar i havet, vilket torde bli en ny attraktion för staden.

Jörgen Bengtson
Bild: Hudiksvalls kommun