Fart på Fiskarstan

Alla gamla städer längs södra Norrlandskusten har sina fiskarstäder. Nästa vecka lever Fiskarstan i Söderhamn upp med visningar av den historiska miljön på Öster och i kvarteret kring fiskaremuseet, konstutställning och levande musik.

Den 14–16 juli arrangerar Söderhamns kust- & skärgårdsförening för fjärde året Österdagarna. Programmet har samma hålltider alla tre dagar:
13.00 Fiskaremuseet och serveringen öppnar
13.15 Hantverk presenteras
14.30 Janne och Melvin Persson spelar
15.15 Guidning av Öster (Fiskarstan)

På Galleri Gäddan ställer Sally Marie Schönning ut alster på temat ”Den eviga längtan till havet”, där hon hämtat inspiration från trakterna kring Grimskär i Söderhamns skärgård.

Söderhamns kust- & skärgårdsförening tjuvstartar Österdagarna med visning av Storjungfruns fyr 11–12 juli klockan 12–17. Under flera hundra år var Storjungfrun – tillsammans med Prästgrundet och flera andra mindre öar – en del av Söderhamns stad. Enbart städernas fiskarbefolkningen hade rätt till fisket i vattnen på södra Norrlandskusten.

Osterdagarna 2014

Förra årets Österdagarna (bilden) blev, enligt föreningen, en succé. Rundvandringen samlade 140–200 personer, mer än dubbelt så många som föreningen hade räknat med.

Alla kuststäder i södra och mellersta Norrland har sin fiskarstad. Här bodde fiskare – som under flera hundra år hade ensamrätt till havsfiske – höst och vinter. Senvåren och sommaren bodde fiskarna i fiskelägen, som hörde till staden. I Söderhamn ligger fiskarstan i stadsdelen Öster.

Söderhamns kust- & skärgårdsförening köpte 1997 fastigheten, som fiskarmuseet Gäddan ligger i på Östra Storgatan. Fastigheten består av fiskarbostad, smedja, stall, skomakeri, dass och vedbod. Gården är en av Söderhamns bäst bevarade.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kust- & skärgårdsförening