Motorväg Gävle–Söderhamn?

Söderhamns kommun vill ha motorväg och dubbelspår på järnvägen mellan Söderhamn och Gävle. I dag är den cirka åtta mil långa E 4-sträckan trefältsväg. Både väg och järnväg är underdimensionerade, framhåller kommunen.

Kommunen för fram kraven i remissyttrandet över Region Gävleborgs trafiksystemanalys, som handlar om vilka trafikstråk som är viktiga i länet.

– Det är jätteviktigt att det blir en fyrfilig motorväg. Det är en framkomlighets- och säkerhetsfråga, vi ser att mycket händer den sista biten innan det går ihop till ett fält, säger Johnny Olofsson, infrastrukturstrateg i Söderhamns kommun, i Söderhamns-Kuriren (29/4 2013).

Han understryker också framkomlighetsargumentet: ”Ska vi ha en bra framkomlighet är det fyrfiligt som gäller”.

I dag är E 4:an fyrfilig på sträckorna Stockholm–Gävle och Söderhamn–Hudiksvall. Den förbättrade vägstandarden har sedan mitten av 1980-talet förkortat körtiden med cirka en timma på sträckan Stockholm–Hudiksvall.

Hälsingekusten har, framför allt efter bygget av motorväg Uppsala–Mehedeby och Söderhamn–Hudiksvall, kommit betydligt närmare Stockholm och Mälardalen.

Jörgen Bengtson