Ja till biogas i Söderhamn

Söderhamns kommunfullmäktige säger med stor majoritet ja till biogasproduktion i kommunala Söderhamn Näras regi. Därmed är det klart att Hälsingekusten och Hälsingland som helhet får en fordonsgaspump vid Tvärleden i södra Söderhamn.

Söderhamn Nära investerar 22,5 miljoner kronor i en småskalig biogasanläggning på Långtå, som ska processa både matavfall, trädgårdsavfall och avloppsslam. Det är en större investering än förra gången frågan var uppe till beslut i fullmäktige, då notan var 13 miljoner kronor, men nu handlar det om en anläggning som också ska hantera slam.

Söderhamn blir första kommun i Sverige som satsar på en ny teknik, utvecklad av skåneföretaget Flinga Biogas AB. Beslutet innebär en risk: en satsning på ny, delvis oprövad teknik. Söderhamn Nära står dock för hela risken.

– Jag tror att politik ibland handlar om att vara modig, att våga satsa, att gå in på en resa som lämnar något skadligt bakom sig, sa Magnus Svensson (C), som anförde debatten i fullmäktige.

Söderhamn Näras styrelse har redan enhälligt beslutat att investera 22,5 miljoner kronor i en biogasanläggning, men ville också ha ett ja från fullmäktige.

I Söderhamn har kommunen infört separat insamling av matavfall och annat organiskt avfall, som går att röta till biogas. Innan biogasanläggningen och fordonsgasmacken finns på plats, skickar kommunen det rötbara avfallet till Gästrike Återvinnings kompostanläggning i Forsback utanför Gävle. När anläggningen är igång i Söderhamn, får kommunen dels biogas till motorfordon, dels restavfall som är utmärkt kompostjord.

Ett lokalt bolag, Seriq AB, kommer att bygga anläggningen och leverera biogasen till Söderhamn Nära.

Den planerade biogasproduktionen är på 300 000 Nm3. Det räcker till att köra 200 personbilar (1 500 mil per år) eller fyra stadsbussar. Genom att komplettera lokal biogas med annan biogas eller naturgas, kan ett kommande tankställe förhoppningsvis leverera fordonsgas till alla behövande bilister. I dag går det att tanka fordonsgas i Sundsvall och Gävle men inte någonstans i Hälsingland eller Dalarna.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om biogasplanerna i Söderhamn, i år: Ja till biogas i Söderhamn (11 april 2013), Biogas på gång (7 februari 201), Biogastest i år (24 januari 2013) och Biogas dröjer (17 januari 2013).

Jörgen Bengtson