Biogas dröjer

Hösten 2011 skulle Söderhamn ha öppnat Hälsingekustens och Hälsinglands första biogaspump. Sedan flyttades etableringen fram till hösten 2012. I dag vågar inte Söderhamn Nära, som har ansvar för etableringen, lova när det går att tänka fordonsgas i Söderhamn.

Förseningen beror på att företaget som skulle leverera och drifta den småskaliga biogasanläggningen, Flinga Biogas AB, kom på obestånd förra året. Konkurs inleddes 16 augusti 2012.

Söderhamn Nära räknar också med att man behöver investera något mer än tidigare beräknat, cirka 14 istället för 13 miljoner kronor, för att få en väl fungerande anläggning.

Söderhamns kommun har sökt pengar hos Energimyndigheten till biogasprojektet. Om det blir ett positivt beslut i februari, räknar kommunen och Söderhamn Nära att sätta fart på processen igen. Tanken är att anlägga en biogasanläggning och ett tankställe vid Långtå avfallsstation utanför Söderhamn.

Tre personer från Flinga biogas, varav två från Söderhamn, arbetar med att starta ett nytt biogasbolag.

Söderhamns företag och hushåll sorterar sedan en tid avfallet i rötbart och ickerötbart avfall, vilket gör att en viktig del av råvaran redan finns,

Frågan om biogasproduktion i Hälsingland blev åter aktuell i veckan, när meteorologen och samhällsdebattören Pär Holmgren var i Söderhamn för att propagera för biogas. Enligt honom har Gävleborg stora förutsättningar att bli självförsörjande på biogas.

I dag finns bara biogas att tanka i Gävle. Hudiksvalls kommun har planer på att börja producera biogas och anlägga ett tankställe, men kommunen ligger långt efter Söderhamn. OKQ8 har planer på att erbjuda fordonsgas på sin planerade bensinstation i Medskog, där E 4 och riksväg 84 korsar varandra, men den byggnationen är kraftigt försenad på grund av diskussionen om ändrade handelsplaner för Medskog.

Jörgen Bengtson