Närmare biogas i Söderhamn

Söderhamns kommun är på väg att ta ett avgörande steg mot egen produktion av biogas – till dubbla investeringskostnaden mot tidigare.

Kommunala bolaget Söderhamn Nära har beslutat att investera 22,5 miljoner kronor i en ny typ av småskalig biogasanläggning, som nu kommunfullmäktige ska ta ställning till.

Ursprungsplanen skulle vid det här laget ha gett Söderhamn en pump för fordonsgas – biogas, naturgas eller en blandning av de två. Men planen gick i stöpet förra året, när bolaget som skulle leverera biogasanläggningen, Flinga Biogas AB, gick i konkurs. Ett nytt nytt biogasbolag, Seriq AB, med gedigen Söderhamnsförankring, är bildat.

Priset för en biogasanläggning har dock ökat från 13 till 22,5 miljoner kronor. Men med den högre prislappen får kommunen en större anläggning. Den ska hantera både matavfall och slam i två separata rötningskammare. Kostnader för markarbeten ingår  också i den nya kalkylen.

Det som skiljer Söderhamns biogasprojekt från andra, är att det är småskaligt. Det är unikt i den storskaliga biogasvärlden.

Om biogasanläggningen blir verklighet, vilket det mesta talar för, kommer Söderhamn Nära att öppna ett tankställe för fordonsgas på tvärleden vid infarten till Långtå återvinningscentral. I dag finns det inte någon gaspump på Hälsingekusten eller i övriga Hälsingland. Närmaste pump finns i Sundsvall respektive Gävle.

Ett tag såg det ut som om Hudiksvall skulle få Hälsingekustens och Hälsinglands första mack för fordonsgas. OKQ8 vill bygga en mack vid nya korsningen E 4–riksväg 84 i området Medskog. Men markägarens arbete med att försöka ändra detaljplanen till handelsområde, som också skulle rymma en bensinstation, har skjutit macken in i en oklar framtid.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om biogasplanerna i Söderhamn, i år: Biogas på gång (7 februari 201), Biogastest i år (24 januari 2013) och Biogas dröjer (17 januari 2013).

Jörgen Bengtson