Ökad satsning på fiske

– Nordanstig har en av de bästa fiskevårdsplanerna i landet, säger Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg.

Han sammanfattade förutsättningarna för bland annat fisketurism på ett seminarium nyligen i Bergsjö under programpunkten ”Möjligheter och svårigheter”. Fisketurismen och miljövinsterna är stora om fisken för bättre möjligheter till vandring.

I dag finns massor av hinder för fiskens vandring från havet uppåt i sjösystemen. Det finns, trots gjorda insatser i Nordanstig, 390 konstgjorda hinder som i huvudsak är en följd av arbete man gjort för att underlätta timmerflottningen. Dessa sträckorna är i dag art-, mat- och individfattiga och kräver insatser för att fisk ska kunna leka där igen.

Inventeringen av vattenvägarna startade redan 2007. Mycket arbete är gjort, men mycket återstår, enligt Hudiksvalls och Nordanstigs gemensamma fiskevårdssamordnare, Johan Andreasson.

OringFiskevårdsåtgärder kan stärka hotade arter som ål, flodnejonöga, öring (bilden) och harr.

Bestånden av älvlekande sik och lake skulle också få en positiv utveckling.

Bra fiskevård kan få stor betydelse för tillväxt och utveckling, slog Stig Eng (C), vice ordförande i kommunstyrelsen, fast på seminariet.

– Det här handlar om att vi ska förbättra miljöerna och besöksnäringen. Inte försämra, säger Stig Eng, enligt www.Nordanstig.se.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, hade nyligen en artikel om förutsättningarna för att lax och annan fisk ska kunna vandra uppströms Harmångersån till Hassela: Lax i Hassela? (7 april 2016).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay