Lax i Hassela?

Det kan åter bli möjligt att fiska lax och laxöring i Harmångersån ända upp till Hassela. Nordanstigs kommun ger sig nu i kast med att öppna vattenvägen från Stocka till Hassela.

Lax fargI Harmångersån vid Strömsbruk finns det gott om lax (bilden) och öring. I dag kan fisken inte vandra uppåt, eftersom flera kraftverk och dammar ligger i vägen. Kommunen vill öppna ån för fisken, så den ska kunna vandra fritt ända upp till Hassela. Sammanlagt handlar det om cirka 40 mil vattendrag om man räknar in Harmångersåns biflöden.

I dag finns två tänkbara alternativ för vattenvägen. Inget av dem anses påverka nivåerna i Sörsjön, Norrsjön eller Tillsjötjärnen. Det går att reglera nivån med en överfallströskel nedanför Sörsjön, ungefär som för Vadeån i Bergsjö. Nivåvariationen blir i stort sett oförändrad jämfört med i dag, säger Nordanstigs kommun.

Mellan Stocka och Strömsbruk finns också flera alternativ. Inget av dem väntas nämnvärt påverka vattenkvaliteten i Stocka hamn, eftersom havet står för huvuddelen av vattenomsättningen.

– Planerna på en fri vandringsväg är i ett inledande skede där länsstyrelsen bekostat och genomfört en förstudie. Diskussioner med kraftverkens ägare, Orsa besparingsskog, har nu inletts för att få deras syn på öppnade vandringsvägar, berättar Nordanstig på sin webbplats.

Planerna är att avveckla kraftstationerna längs vägen, trots att det bör vara möjligt att bevara kraftproduktionen med hjälp av omlöp, konstgjorda åfåror där fisken kan vandra. Så har skett i Långvinds ström, både vid Hålldammen, Kvarndammen och Herrgårdsdammen.

Projektet är i sin linda. Den kräver bland annat avtal med Orsa besparingsskog, samråd med alla berörda samt tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Processen väntas ta minst två till tre år.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay