Enångers gamla kyrka

Enångers gamla kyrka ligger cirka 30 kilometer söder om Hudiksvalls stad i Enånger, Enångers socken. I dag ingår den i Enånger-Njutångers församling.

Välbevarad medeltidskyrka
Enångers gamla kyrka, Enånger, är en av Norrlands bäst bevarade medeltidskyrkor med unika målningar och träskulpturer.

Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet. Mot slutet av 1400-talet fick Enånger en ny och större stenkyrka, en salkyrka. Den vilar på en kyrkogrund från 1200-talet. Rester av 1200-talskyrkan finns i kyrkans nordmur.

Unika målningar och skulpturer
Kyrkans väggar och valv fick kalkmålningar omkring år 1480. Målningarna blev aldrig överkalkade under reformationen, vilket drabbade de flesta kyrkomålningar på den tiden.

Väggmålningarna överkalkades långt senare, år 1712, men togs åter fram i restaureringen 1949. Dessa valv- och väggmålningar framstår i dag som ett av de mest värdefulla exemplen i Sverige på medeltidens monumentalmåleri. Målningarna tillhör den så kallade Tierpskolan.

Kyrkan har gamla altarskåp och träskulpturer av högt konstnärligt värde, signerade Haaken Gulleson, Enånger. Skulpturerna är från början av 1500-talet.

Kyrka blev museum
Enångers gamla kyrka blev 1859 ett museum, främst för äldre kyrklig konst, som därmed räddades till eftervärlden. Kyrkan förblev en museum i cirka 100 år. Huvudman var Hälsinglands fornminnessällskap, som grundades 1859.

Efter en grundlig restaurering 1948–1952 överlämnade Hälsinglands fornminnesförening 1947 kyrkan till Vitterhetsakademien. Museisamlingarna flyttades till Hälsinglands museum i Hudiksvall; enstaka föremål återfördes till sina ursprungskyrkor.

Enångers gamla kyrka återinvigdes som kyrka 1952. Församlingen håller här gudstjänster sommartid. Då står den också öppen för besökare.

I dag ansvarar Riksantikvarieämbetet för kyrkan.

Öppettider: Nyckel till kyrkan finns i gamla prästgården nästgårds. I klocktornet sitter sedan 1936 en minnesklocka, som två gånger om året ringer till minne av ärkebiskop Nathan Söderblom – på hans födelsedag och dödsdag.

Rikhaltig skrift
De flesta kyrkor i Uppsala stift har gamla kyrkobeskrivningar. Enånger har en omfattande, modern kyrkobeskrivning av kyrkhistorikern Gunnar Andersson, rikt illustrerad med färgfotografier av Mats Sandström.

Skriften är på 24 sidor och ger framför allt en historisk tillbakablick på en av Norrlands främsta medeltidskyrkor.

Genom Gunnar Anderssons försorg, går det att på denna webbplats hämta Enånger gamla kyrka – kyrkoskrift i pdf-format.

Jörgen Bengtson
Foto: Enånger-Njutångers församling

Sidan uppdaterad 15 februari 2018