Nianfors kyrka

Nianfors kyrka ligger i vad som i dag är Njutångers socken. Kyrkan ingår i Enånger-Njutångers församling.

Brukskapell från 1798
Nianfors kyrka byggdes 1797–98. Den fick kyrktorn vid södra gaveln 1883. Kyrkan bekostades av Iggesunds brukspatron Claes Grill.

Kyrkan är byggd av trä och har både kyrksal och prästbostad. Kyrksalen är orienterad i nord-sydlig riktning och täcks av ett tredingstak, ett tredelat innertak, där mittpartiet är horisontellt och sidopartierna sluttar nedåt.

Nuvarande altartavla är från 1949, målad av Ebba Wadsten. Tidigare altartavla är en oljemålning från mitten av 1700-talet, som härrör från Hamra kyrka. Nianfors kyrka har en originell dopfunt.

Kyrkan har två begravningsplatser, ingen av dem i direkt anslutning till kyrkan. Gamla kyrkogården ligger öster om kyrkan, nya kyrkogården norr om kyrkan.

Egen kapellförsamling
Nianfors var tidigare kapellförsamling. Den bildades den 12 juni 1798 som en utbrytning ur Njutångers, Enångers, Forsa och Arbrå församlingar. Församlingen var till en början en kapellförsamling, för att den 1 april 1922 bli så kallad annexförsamling. En kapellförsamling hade full kyrkostatus men saknade egen beskattningsrätt.

Kapellförsamlingen föregick Nianfors landskommun, som var självständig kommun 1869–1951. Kommunen var en utbrytning ur landskommunerna Njutånger, Enånger, Forsa och Arbrå, som skedde den 23 april 1869. Församling och kommun hade samma geografiska omfattning.

Nianfors stavades tidigare Nianforss.

Jörgen Bengtson
Foto: Kyrkokartan

Sidan uppdaterad 16 februari 2018