Högs kyrka

Högs kyrka ligger längs den gamla landsvägen från Hälsingtuna till Norrbo i Högs socken, sex kilometer väster om Hudiksvalls stad. I dag ingår den i Forsa-Högs församling, som förutom denna kyrka har Forsa kyrka.

Kyrka från elvahundratalet
Högs kyrka uppfördes ursprungligen på 1190-talet.

Under medeltidens senare del blev kyrkan förlängd åt väster. Åren 1702–1703 blev den även förlängd österut; då togs man också ner de gamla stenvalven och ersatte dem med stjärnvalv av trä.

I kyrkan finns flera medeltida träskulpturer, bland annat ett altarskåp daterat till 1471. I kyrkan finns även en processionsfana från omkring år 1500.

En av kyrkans äldsta inventarier  är dopfunten från slutet av 1100-talet. Den är huggen i gotländsk sandsten, smyckad av romerska reliefer och signerad Sighraf, en gotländsk stenmästare.

Predikstolen kom till kyrkan 1671.

Stigport och klockstapel
Det finns tre ingångar till kyrkogården. Den östra ingången ligger bredvid en gammal stigport, som hålles stängd. Stigporten används dock en gång per år – när konfirmanderna tågar från prästgården till kyrkan. Vid den västra ingången står två runstenar.

Den som vill se kyrkan, bör börja med en vandring på kyrkogården och beskåda den vackra klockstapeln, för här finns inget klocktorn. Klockstapeln är från 1792 och har två klockor, en liten klocka från 1752 och en stor från 1824.

Högs kyrka har ett skyddshelgon, Sankt Lars. Enligt avlatsbreven är kyrkan vigd till hans ära.

Gammal kulturbygd
Högsbygden är rik på fornlämningar.

Två runstenar på kyrkogården påminner om att kyrkan finns i en gammal kulturbygd. Runstenarna är från 1000-talet. Den ena stenen har så kallade hälsingerunor.

Vid vår tideräknings början fanns en naturlig hamn nära kyrkan, som man kunde nå sjövägen från havet. I Hög finns många gravhögar. Den största av dem, Kungshögen, ligger vid prästgården i nordostlig riktning.

Jörgen Bengtson
Foto: Kyrkkartan

Sidan uppdaterad 4 juli 2018