Njutångers kyrka

Njutångers kyrka ligger i Njutångers socken. I dag ingår den i Enånger-Njutångers församling.

Oförändrad medeltidskyrka
Njutångers kyrka, Njutånger, är en gammal gråstenskyrka, troligen uppförd under 1200-talet som gårdskyrka.

Den fick sin nuvarande utformning och storlek under 1400-talet. Den är ändå till stora delar oförändrad sedan medeltiden.

Kyrkan fick klockstapel 1726.

Njutångers kyrka är en av Hälsinglands bäst bevarade medeltidskyrkor, enligt skriften Kyrkor i Njutånger, Nianfors och Iggesund av Ingrid Swartling.

Rika valvmålningar
Kyrkans väggar och valv fick kalkmålningar efter Gustav Vasas trontillträde, det vill säga på 1520-talet. Valvens målningar med riksvapen och en vase i hjärtskölden, gör det lätt att datera målningarna.

Målningarna kalkades över 1705. Vid restaureringen 1928–1929 tog man i stjärnvalvet fram målningarna.

Njutångers kyrka är rik på inventarier. Ett exempel är predikstolen, ett barockarbete av mycket hög kvalitet.

Men det finns också medeltida inventarier – bland annat en gotländsk dopfunt i kalksten från 1200-talet, välbevarat altarskåp och många träskulpturer – som visar att kyrkan haft rika gynnare även före järnbruksepoken. Altarskåpet är ett verk av Haaken Gulleson, Enånger.

Njutångers kyrka är efter församlingssammanslagningen huvudkyrka i Enånger-Njutångers församling.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 16 februari 2018