Forsa kyrka

Forsa kyrka ligger på riksväg 84 vid Kyrksjön i Forsa socken, knappt tio kilometer väster om Hudiksvalls stad. I dag ingår den i Forsa-Högs församling.

Grunden är medeltidskyrka
Forsa kyrka har rötter i medeltiden, som framför allt finns bevarade i träskulpturer.

Kyrkans äldsta delar är från medeltiden, men till det yttre är Forsa kyrka en typisk artonhundratalskyrka

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1840–1845. Den ersatte då en medeltidskyrka på samma plats. Norra och östra väggarna samt sakristian är bevarade från den gamla medeltidskyrkan.

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med utbyggd sakristia i norr. I väster finns kyrktorn med lanternin. Kyrkorummet är stort och rymligt och täcks av ett tunnvalv. Kyrkans östra del fungerar som kor.

Unika målningar och skulpturer
Forsa kyrka bär på en stor medeltidsskatt, med två stora altarskåp, tiotalet helgonskåp och träskulpturer samt en träskulptur av Sankt Olof får 1200-talet. Flera av träskulpturerna är signerade Enångerssonen och 1500-talsmästaren Haaken Gulleson, som har många träskulpturer i Enångers gamla kyrka.

I Forsa gamla kyrka fanns en järnring, ”Forsaringen”. Ringen har en runinskrift, som är den äldsta bevarade rättsuppteckningen i Norden. I dag finns en kopia av ringen i kyrkan.

På 1300-talet blev kungens skatteuppbördsman ihjälslagna av arga hälsingar. Kanske ville man ha en ordentligt nedskriven lag att luta sig mot i framtiden. ”Med lag skall man land bygga…” inleds Hälsingelagen. Den är på ett sätt mer jämlik än andra landskapslagar – den ger inte bara män utan även kvinnor rätt att slå ihjäl en otrogen äkta hälft.

Jörgen Bengtson
Foto: Kyrkotorget

Sidan uppdaterad 16 februari 2018