Enångers nya kyrka

Enångers kyrka, även kallad Enångers nya kyrka, ligger i Enånger, Enångers socken, knappt 40 kilometer söder om Hudiksvalls stad. Kyrkan ingår i Enånger-Njutångers församling.

Ersatte medeltidskyrka
Enångers nya kyrka stod klar 1854. Församlingen övergav gamla kyrkan 1858 sedan den 1847–1854 byggt en ny kyrka, högre upp i byn.

Den nya kyrkan är en stenkyrka med torn, ritad av arkitekt JF Åbom. Den invigdes 1858, två år efter det att kyrkan blev färdig.

Kyrkan eldhärjades 1879. Den byggdes upp på nytt, nu något modifierad efter ritningar av EA Jacobsson.

Dopfunt från 1200-talet
Nya kyrkan har en dopfunt från 1200-talet, som är flyttad från gamla kyrkan, en mässhake från 1670 och pyramider från 1700-talets början.

Enångers nya kyrka fick sin altartavla först 1900.

En omfattande restaurering skedde 1962, då interiören fick sin nuvarande utformning.

Enångers församling är numera hopslagen med grannförsamlingen i norr till Enånger-Njutångers församling.

Jörgen Bengtson
Foto: Enånger-Njutångers församling

Sidan uppdaterad 16 februari 2018