Axmar naturreservat

Axmar naturreservat ligger på gränsen mellan Hälsingland och Gästrikland. Det sträcker sig Axmar upp till Granön och Trollharen.

Länets största skärgårdsområde
Axmar naturreservat är länets största sammanhängande skärgårdsområde, som i stort sett är opåverkad av bebyggelse och annan mänsklig verksamhet. Det är södra Bottenhavskustens största sammanhängande, någorlunda oexploaterade skärgårdsområde. Reservatet är 4 500 hektar stort.

Reservatet bildades 1978. Det ligger både i Gävle och Söderhamns kommun. Det ingår i Natura 2000-området Axmar-Gåsholma och riksintresseområdet Axmarkusten. Förvaltare är Länsstyrelsen Gävleborg.

Flackt skärgårdslandskap
Axmar naturreservat omfattar ett flackt skärgårdslandskap med många öar av växlande storlek, från 400 hektar ned till små skär, och delar av kusten på fastlandet. Öarna och kusten ligger i ett område med mycket storblockig terräng. Stränderna är vanligen sönderbrutna, blockrika och svårtillgängliga. Det finns gott om klapperstensfält. Sandstränderna är få och inkilade i den stenrika terrängen.

Floran är barrblandskog med inslag av björk och asp. Här finns också inslag av ädellövskog och artrika buskskikt. Längs stränderna finns en vegetation, som är präglad av den pågående landhöjningen. På flera av öarna finns barrskogar, som har få spår av mänsklig påverkan.

Faunan är i högsta grad ett rikt fågelliv, både på art- och individnivå. Länsstyrelsen pekar på sin webbplats särskilt ut reservatets goda reproduktionsmöjligheter för bland annat ejder, svärta, vigg, småskrake och vitfågel.

Gammalt fiskeläge
Naturreservatet har informationsskylt, brygga, torrtoalett, vindskydd, rastplats, eldplats, sopmaja och en tre kilometer lång stig.

Inom reservatet finns ön Kusön med gammal bebyggelse, som i dag är fritidshus. Kusön är största ön i Axmars skärgård. Här finns ett gammalt fiskeläge i Korshamn och Nyhamn. Kusön var tidigare bebodd året om och hade skola. På Kusön bedrev man också jordbruk.

Speciell undervattensnatur
I området finns en speciell undervattensnatur, skapad i mötet mellan sött och salt vatten och i mötet mellan människa och natur.

Naturen är mer artrik och vackrare än många kan föreställa sig.

Under ytan i den steniga skärgården finns mängder av skeppsvrak och andra mänskliga lämningar. Den som tittar noga kan läsa en 300-årig historia om Axmar järnbruk, berättad av redare, skeppsbyggare och sjömän.

Det mesta ligger grunt och är lätt att beskåda från ytan. Här finns en ny typ av naturupplevelse, för den som paddlar, snorklar eller sportdyker i Axmars vatten. Här kan man göra en rundtur och uppleva hur kusten ser ut i grund och botten.

Läs mer om Axmar blue park, som den populärt heter.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 18 juli 2012