Axmarbruk

Axmarbruk är ett samhälle på Gästrikekusten i Hamrånge socken i Gävle kommun. Axmarbruk ligger vid Axmar strömmar, strax norr om Axmar by på gränsen till Hälsingland.

Namnet Axmar går att härleda till ”mar”, som betyder myr eller uttorkad havsvik, och ”ax”, som är kopplat till sädesodling.

Järnbruk 1679
Axmar är ett gammalt järnbruk. Bruket anlades av bergmästaren Claes Depken, som fick privilegiebrev att bygga bruket 1671.

Efter ett år sålde Depken bruket till assesor Albert Behm. Hans dotter Brita, även kallad Järn-Brita, tog över bruket 1679 och ägde det till 1755, då sonsonen Karl Albert Rosenadler tog över. Albert Behm och Järn-Brita ägde också Långvinds bruk.

År 1777 köpte en tysk affärsman, David Schinkel, senare adlad von Schinkel, Axmar bruk. Det stannade sedan i släktens ägo fram till 1890, då Bergvik Ala AB tog över.

Liksom andra bruk längs kusten blev Axmar bruk ett rov för ryska styrkor. 1721 härjade ryssarna i Hamrångebygden och brände ner Axmar bruk. Fyra år senare hade Järn-Brita byggt upp bruket igen.

Rivalitet mellan bönderna i Skogs respektive Hamrånge socken gör att Axmarbruk har växlat mellan Hälsingland och Gästrikland under historiens lopp.

Överlevde ”stora bruksdöden”
Hyttan byggdes 1861 som en del av ett helt nytt järnverk på en plats närmare havet än det historiska järnbruket. Där hyttan står i dag uppfördes ett nytt järnverk bestående av rostugn, masugn, fem lancashirehärdar med mumblingshammare samt valsverk.

Det gamla järnbruksområdet genomgick en total omvandling. Det blev engelsk park med herrgård, spegeldammar, promenadvägar och trädgård. Herrgården, som stod färdig 1866 om hade 36 rum, kallades allmänt för ”slottet”. Herrgården hade ett praktfullt yttre men påvert inre, eftersom den byggdes för att enbart användas sommartid.

Järnbruket överlevde ”stora bruksdöden” i slutet av 1800-talet, men fick inte uppleva modern tid. Bergvik Ala AB var bara intresserat av skogen. Bolaget arrenderade ut järnbruket till familjen Jonsson, ägare till bland annat Avesta järnverk, som drev det till 1921. Sedan tog nya arrendatorer vid. Hyttan användes en sista gång 1927, då bruket lades ner efter 256 års verksamhet.

Under 1940-talet byggdes delar av hyttan om till tjärfabrik. Tjärproduktionen upphörde vid krigsslutet 1945.

Herrgården användes en kort tid efter kriget som flyktingförläggning.

Sprängde slottet
Bergvik Ala AB sprängde och rev återstoden av slottet 1970, efter en lång tid av förfall.

Hyttan fick leva vidare och restaurerades 1971–72.

Bergvik Skog AB sålde 2008 de centrala delarna av Axmarbruk till den ideella föreningen Hyttan. Området omfattar hyttan, bruksparken och den inre delen av hamnområde. Föreningen vill utveckla Axmar bruk till ett centrum för turistnäringen i det närliggande kustområdet. Föreningen vill också göra det gamla bruksområdet – och då framför allt den inre delen av hamnen med mängder av skeppsvrak på botten – till kulturreservat.

Föreningen Hyttan arrangerar guidade visningar av parkområdet och hyttan.

Kultur och konst
Hyttan används – framför allt sommartid – för teater, musikarrangemang, fester och konferenser. Hyttan har sedan 2010 trägolv och en läktare för 180 personer.

I hamnområdet finns Bläckhornet, ett gammalt hamnmagasin, som fungerar som utställningslokal för konst. Hyttan gör också tjänst som konstgalleri. Även i bruksparken förekommer konstutställningar. I parkens utkant ligger Gula huset, med försäljning av hantverk; här finns också ett sommarkafé.

I hamnen finns ett gammalt magasin, ombyggt till restaurang.

Hyttan och magasinen står som monument från järnbruksepoken.

Bruksparken står kvar i all sin prakt – men utan herrgård. Den är öppen för allmänheten året om. Parkområdet är omgärdat av en kilometerlång stenmur.

Högklassig restaurang
Det ombyggda hamnmagasinet rymmer en förstklassig restaurang, Axmarbrygga havskrog. Restaurangen öppnade 1998.

Axmarbrygga havskrog lyfter fram restaurangen ”som förutom en kulinarisk upplevelse även ger er en 350-årig resa i tiden”. Axmarbrygga havskrog har vunnit priser för sin mat och är enda restaurang längs kusten som spelar i den högre kulinariska divisionen.

Axmarbrygga havskrog har i högsta grad fungerat som en dragare i Axmarbruk och bidragit till att öka intresset för den gamla bruksmiljön.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016