Tjännavallen

Tjännavallen ligger vid Tjännasjön i västra delen av Enångers socken i Hudiksvalls kommun, väster om samhället Enånger.

Tjännavallens namn är oklart. Det stavades tidigare Kännavallen.

Tjännavallen är en av tjugotalet fäbodvallar i Hudiksvalls kommun med högt kulturhistoriskt värde, enligt kommunens inventering.

Hudiksvalls kommun klassar i sin översiktsplan från 2008 Tjännavallen som en fäbod med ”väl sammanhållen miljö eller enstaka byggnader, där värdena bedöms så stora att antikvariska hänsynstaganden är motiverat”.

Varje år brukar Enångers hembygdsförening arrangera hembygdsdag på Tjännavallen, ofta i kombination med friluftsgudstjänst, då föreningen bland annat delar ut priset Årets Enångrare. Tjännadagen är traditionsenligt söndagen före midsommar.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016