Borka

Borka är ett litet samhälle vid Enångersåns mynning vid Enångersfjärden. Det är en by med mycket historia och livskraft. Här finns bland annat restaurang, fiskförsäljning, camping och Enångers enda bensinstation.

Blev Enångers uthamn
Borka växte med tiden till att bli Enångers uthamn.

Från 1600-talet och framåt var Enågersfjärden en livligt trafikerad lastnings- och lossningsplats för segelskutor. Enånger hade egen hamn högt upp i Enångersån, vid Packalavan, söder om nuvarande reningsverket. Men landhöjningen och större fartyg gjorde slut på Enånger som hamn.

I slutet av 1700-talet flyttade Enånger sin hamn till Hornö mittemot dagens Borka brygga.

I början av 1800-talet flyttades hamnen till sin nuvarande plats, Borka brygga, som vid den tiden var en ö.

Exporterade props
Borka var utskeppningshamn för gruvstöttor (props) till bland annat Storbritannien, Tyskland, Belgien – och Egypten. Senare blev virke en stor exportvara. Huvudparten av virket som producerades i Hudiksvallsområdet gick via Borka hamn

En viktig del av införseln var salt, som forslades vidare till orter bortom Enånger som Arbrå, Vallsta och Järvsö.

Under 1800-talet kom ångbåtsepoken. Den nådde Borka under andra halvan av seklet. Bryggan blev svårt skadad av isskruvning 1874. När dåvarande Enångers kommun renoverade bryggan, försåg man den också med tak. Det gjorde att Borka brygga blev klassat som ångbåtsbrygga. Handelsmännen byggde magasinen, som fortfarande finns kvar.

Den gamla ångbåtsbryggans tak gör att Borka brygga än i dag är berömt. Vad man vet är nämligen Borka brygga den enda bevarade ångbåtsbryggan med originaltak i Sverige.

När Ostkustbanan blev färdig, gick skeppsfarten i graven. Person- och godstransport på väg och järnväg tog över.

Från sjöfart till fiske
Efter sjöfarten kom fisket.

I början av 1900-talet bestod Borkas fiskarkår av 78 båtlag. År 1909 övertog Enångers fiskeförening hamnen. Med åren blev Borka en av Hälsinglands största fiskehamnar.

Fisket födde en industri med skeppsbygge, maskinbygge och naturligtvis fiskförädling. Förädlingen av strömming stod i centrum. Strömmingen blev böckling, saltströmming, kryddströmming och i viss mån surströmming. Det mesta av surströmmingen producerades i Karskär.

År 1946 tillkom den 35 meter långa piren.

Omkring 1950 fanns 60 fiskebåtar, som landade fångst på Borka brygga. Fiskenäringen gav vid denna tid arbete åt cirka 200 personer.

Flera fiskförädlande företag växte fram. Störst blev Bodins rökeri i Haga, som sålde böckling och kryddströmming till hela Sverige.

Till småbåtshamn och turism
Efter fiskets storhetstid kom en nedgångsperiod, innan fritidsbåtar och turism började ge byn ett uppsving.

År 1979 upphörde Enångers fiskeförening. Den skänkte hamnen, med mark och vattenområde, till kommunen.

Avgörande i Borkas moderna utveckling är Enångers båtsällskap (EBS).

EBS etablerade tidigt en småbåtshamn vid Borka brygga. Den har vuxit till en av de större småbåtshamnarna i Hälsingland. Till en början hyrde EBS bryggan av kommunen, men 1991 fick båtsällskapet köpa Borka brygga med mark och vattenområde. Då var bryggan och de privatägda magasinen i mycket dåligt skick. Två år senare startade båtsällskapet ett intensivt arbete med mål att rädda Borka brygga till eftervärden. Den har man bevisligen lyckats med mycket väl.

EBS har fortsatt driva på utvecklingen i Borka, som resulterat i bland annat topprankad gästhamn, restaurang Borka Brygga, hantverksutställning, båtmuseum, fiskarmuseum, husvagns- och husbilscamping, bangolf samt bensin- och dieselmack. När båtsällskapet 2006 uppfördes museibyggnaden, där det tidigare förfallna saltmagasin stått, återfick Borka brygga sin ursprungliga exteriör.

Under sommaren har Restaurang Borka brygga levande musik fredagskvällar. EBS arrangerar flera årliga tillställningar, bland annat nationaldagsfirande i juni, Träbåtens dag i juli, segeltävlingen Borka lys, surströmmingsfest och lyskväll i augusti samt julmarknad i december.

Hamn, camping och mack
Macken illustrerar utvecklingskraften i Borka och Enånger. När Uno-X år 2008 lade ner stationen vid E 4:an, blev Enånger utan mack, vilket drabbade både bil- och båtägare. EBS och dess eldsjäl Hjalmar Åker startade 2009 en ekonomisk förening, som på kort tid fick ihop pengar från enskilda, EBS och länsstyrelsen för att anlägga en mack i Borka. Till midsommar 2009 öppnade macken, strategiskt placerad i hamnen, för att betjäna både båtar och bilar.

Borka har en lugn och säker hamn. Gästhamnen har plats för tjugotalet båtar och servicebyggnad med bland annat toalett, dusch och tvättstuga.

Strax före Borka brygga ligger sedan 2008 Borka stugby och camping. Den ligger vackert vid Enångersåns utlopp i havet. Campingen har övernattningsstugor, husvagns-, husbils- och tältplatser, uteservering, brygga, kanoter och en servicebyggnad med toalett, dusch och tvättstuga.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016