Fjäle

Fjäle är ett fritidshusdominerat område i Fjäleviken sydöst om Enånger.

Fjäle har fått sitt namn av en dialektal omvandling av ordet ”fjärd”. Fjäle betyder alltså fjärd.

Fritidsområde under 1960-talet
Inre delen av Fjäleviken är gammal bosättningsbygd.

I mitten av 1960-talet blev den mellersta delen av Fjäleviken – mellan byn Fjäle och fiskeläget Karskär – fritidsområde. Bilhandlaren Ivar Andersson, Hudiksvall, exploaterade området. Han stod också för exploateringen av Långvinds fritidsområde.

Liksom i Långvind är terrängen stenig. Det tog därför mycket tid och arbete att omvandla Fjälevikens stränder till ett attraktivt fritidsområde.

I dag växer antalet permanentboende i området, liksom det gör i Långvind.

Havsbad och brygga
Fjälevikens samfällighetsförening ansvarar för områdets vattennät, småbåtshamn, bastu, tvättstuga, en täckt brygga är både danslokal, scen och festlokal samt havsbad, skogsområden och allmänningar.

Föreningen arrangerar bland annat midsommarfirande med bryggdans och lyskväll i slutet av augusti. Den täckta bryggan brukar också vara scen för ett jazzarrangemang under sommaren.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016