Vallvik

Vallvik är en tätort på Hälsingekusten i Söderala socken i södra Söderhamns kommun.

Vallvik ligger vid Ljusnans utlopp i Ljusnefjärden, två kilometer öster om gamla kustvägen, riksväg 13.

Vallviks bruk dominerar
Vallvik är ett ungt industrisamhälle, som föddes med Vallviks bruk. Brukets sulfitmassafabrik stod färdig 1908. Den 2 december 1908 lämnade den första pappersmassabalen bruket.

Allt sedan Vallviks födelse har Vallviks bruk dominerat det lilla samhället.

Vallvik har fina gamla arbetarbostäder, ritade av Torben Grut, som i dag rymmer bland annat Vallviks brukskontor.

Litet kapell
År 1955 fick Vallvik ett kapell. Bakom tillkomsten låg en kyrklig syförening, som sedan  1930-talet samlat in pengar till en egen kyrka. Vallviks kapell överlämnades 1968 till Söderala pastorat.

Kyrkan är byggd av tegel och har putsat fasad. Innertaket är av trä och har en höjd på tio meter under taknock, vilket ger en imponerande resning åt interiören. En anslutande vinkelbyggnad innehåller en församlingssal.

Kyrkorummet rymmer 120 sittplatser, som går att utöka med 70 platser genom att öppna en vikvägg mot församlingssalen.

Utöver kyrkan, har den lilla bruksorten en campingplats på östra sidan med öppna havet utanför, en badplats i samhällets södra del och en småbåtshamn i sydväst. I övrigt saknar samhället infrastruktur som butik och skola.

Stor småbåtshamn
I södra Vallvik ligger Marviken, med sjöbodar och småbåtshamn med gästhamn, 1,5 meter djup vid flytbryggan och 1 meter vid fasta bryggan, med gästplatser, toalett, el och färskvatten. Hamnen drivs av Wallviks motorbåtsklubb.

Båtklubben har också en småbåtshamn på ön Långharen, där det också finns stuga för uthyrning.

Utanför Vallvik ligger öppna havet, med Storjungfrun som mäktig ö i sydöst.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016