Borkbo

Borkbo är ett litet fiskeläge öster om Enånger.

Borkbo saknar el. Trots det finns en framgångsrik surströmmingstillverkning i den lilla byn. Här tillverkas Borbosurningen i hantverksmässig form. Borkbosurningen har tagit Sverige med storm och vunnit flera tester under årens lopp.

Hudiksvalls kommun klassar i sin översiktsplan från 2008 Borkbo som en fiskehamn med ”väl sammanhållen miljö eller enstaka byggnader, där värdena bedöms så stora att antikvariska hänsynstaganden är motiverat”.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016