Granön och Trollharen

Granön med Trollharens fiskeläge är två små samhällen på Hälsingekusten i Skogs socken i södra Söderhamns kommun. Trollharen är ett pittoreskt fiskeläge i naturskön miljö.

Granön bebodd i över 450 år
Granön är den östligaste byn i Skogs socken. Granön är en halvö, nästa helt omgiven av vatten.

Granön har under årens lopp haft många stavningar av sitt namn, som kommer från det rika granbeståndet: Grenöne, Granöna, Gränne och Grane.

Granön har varit bebodd sedan åtminstone mitten av 1500-talet. I 1542 års jordebok framgår att det fanns skattlagda gårdar på Granön.

Befolkningen har livnärt sig på jordbruk, fiske och jakt.

Befolkningen har historiskt bara haft begränsad rätt till fisket. På 1500-talet slöt staten avtal med borgarskapet i Gävle om rätten till fiske längs kusten, från norra Uppland till Ångermanland. I rätten ingick också att inrätta hamnar längs kusten. Granön blev en sådan gävlebohamn i södra Hälsingland, liksom Kultebo och Storjungfrun.

Gävlebornas fiskerättigheter upphörde först under 1800-talet.

Närmare Axmar än Skog
Trots att Granön ligger i Skogs socken, har befolkningen aldrig haft någon större tillhörighet till kyrkbyn Skog, som ligger i inlandet, långt nordväst om Granön. Granöborna har historiskt haft mest kontakt med Axmar, fem kilometer söderut längs kusten med båt, men också mer förbindelse med Ljusne och Söderhamn än med Skog. Detta har också präglat dialekten i området, som är mer en blandning av hälsinge- och gästrikemål än skogsmål.

Granön undkom förödelsen 1721, som drabbade många kustsamhällen, när ryssarna landsteg och brände allt i sin väg. Ryssarna brände Axmar och Hamrånge, men enligt historiskt osäkra uppgifter blev Granön skonad genom att lotsen sa att det bara fanns en gammal gumma med några höns på Granön.

Trollharen fiskeläge på 1800-talet
Trollharen var från början också en ö. Trollharen har sitt namn efter orden ”troll” och ”har”, det senare ett dialektalt ord för stengrund eller litet stenigt skär. Troll trodde man fanns i skogen mellan havet och Skog.

Trollharen har en betydligt yngre historia än Granön. Trollharen blev ett fiskeläge i mitten av 1800-talet. Fiskeläget har troligen inte haft någon bebyggelse före 1850. Då byggdes den äldst bevarade stugan, den så kallade präststugan.

Fram till 1920-talet bodde fiskarbefolkningen sommartid i små fiskarstugor i Trollharen och vintertid i permanentbostäder i Granöby. Under mellankrigstiden började allt fler flytta till fiskeläget och bo där permanent. På 1940-talet hade Trollharen, liksom många andra fiskelägen på Hälsingekusten, sin storhetstid. Trollharen hade 13 yrkesfiskare och affär. Den sista yrkesfiskaren, Helmer Wiklund, slutade med fisket 1983, 80 år gammal och fiskare i fjärde generationen, enligt Trollharens lokala historia, som är anslagen i fiskeläget (18 juli 2012).

Mest strömmingfiske
Huvudfångsten var strömming, som man sålde färsk, saltad, syrad (surströmming) och rökt (böckling). Fisket omfattade också lax, sik, ål, gädda, abborre och senare torsk.

Till en början var fiskarna tvungna att ro sin fiskefångst till Söderhamn, en sjöresa som tog närmare åtta timmar. Fram till 1930-talets slut sålde fiskarna fångsten i Söderhamn och Ljusne. Därefter började fiskarna sälja fångsten till Gävlefisk i Gävle.

På 1960-talet fick Trollharen med omnejd fritidsbebyggelse. Den har fått ett växande antal husägare att bli permanentboende i området.

Söder och öster om Trollharen ligger Axmars naturreservat, som omfattar både kustremsan söderut, förbi Axmar bruk, och skärgården utanför.

Sotarafton årligt dragplåster
Trollharen har en gästhamn med 1–2 meter djup och halvdussinet gästplatser.

En årlig aktivitet som lockar cirka tusen besökare till Trollharen är Sotarafton, en familjefest med underhållning och halstrad strömming – sotare.

Liksom de flesta kustsamhällen firar man också lyskväll i Trollharen.

I Trollharen finns en fiskbutik med rökeri, Trollharens Fisk, som är öppen året om samt en restaurang. Under juni–augusti är restaurangen öppen alla dagar i veckan.

På Granön finns Granöstugan, som erbjuder rum och frukost samt stuguthyrning.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016