Larsbo

Larsbo är Enångers utpost i västerled, en liten by mitt i skogen.

Enångersån har sina källflöden från trakterna runt Stultsjön vid Larsbo.

Larsbo fick sågverk med tillhörande herrgård 1752, vilket satte fart på utvecklingen i den lilla skogsbyn. Larsbo blev leverantör av träkol till Boda bruk och Långvinds bruk.

I början av 1900-talet var Larsbo en by med cirka femton torp, byskola och femtiotalet invånare. Folket fick sin utkomst av jord- och skogsbruk.

Industrialiseringen och urbaniseringen tömde byn på folk och gjorde att odlingsmarken växte igen. I slutet av 1900-talet fanns endast ett hektar öppen mark. År 1997 köpte Åsa och Lasse Frick Larsbo gård. Sex år senare började de röja den igenvuxna jordbruksmarken. I dag är närmare tio hektar öppen mark.

Makarna Frick har öppnat landskapet och återskapat förlorade ängar, åkrar och odlingmarker.

På Larsbo gård har de bland annat vandrarhem, sommarkafé, guidade åkturer med häst, slädfärder på vintern och andra aktiviteter i skogslandet.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016