Våtnäs

Våtnäs är ett fiskeläge i nordöstra Enångers socken i Hudiksvalls kommun. Det ligger på den yttersta spetsen av Våtnäslandet.

Namnet stavades tidigare Wåtnääs, som finns belagt från 1600-talet, sannolikt 1648, och Wattnäs 1689. Första noteringen med stavningen Våtnäs år från 1748, allt enligt Institutet för språk och folkminne.

Väg på 1990-talet
Våtnäs var under fiskets storhetstid ett stort fiskeläge.

Våtnäs gick länge bara att nå med båt. Men i början av 1990-talet fick Våtnäs vägförbindelse. Vägen gör dock halt utanför fiskeläget.

Fiskeläget är inte elektrifierat.

Naturen är starkt kuperad i fiskeläget. Våtnäs ligger vackert på fastlandet och en ö med broförbindelse för gående och cyklande. På båda sidor om sundet ligger sjöbodar.

Husen i fiskeläget är sammanbundna av stigar.

Fyr och skyddad hamn
Våtnäs har fyr.

Våtnäs har en skyddad hamn mellan ön och fastlandet, där det finns möjlighet att lägga till med egen båt.

Det finns en skönlitterär ungdomsbok om Våtnäs, ”Barnen på Våtnäs” (Kronstrand & Nilsson, 2010). I boken skildrar författaren Åke Marcusson sommaren 1958, då han som nioåring levde ett fantastiskt liv i fiskeläget.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016