Sikfjärden

Sikfjärden inklusive Tvyfallön är ett samhälle på Hälsingekusten i Norrala socken i Söderhamns kommun, norr om Söderhamns stad, granne med Skärså fiskeläge.

Sikfjärden populärt område
Sikfjärden med Tvyfallön, som är en halvö norr om Sikfjärden, ligger söder om Skärså. Området är dominerat av fritidshus.

Sikfjärden är ett populärt område. Sikfjärdens samfällighetsförening sköter den samfällda egendomen i Sikfjärden och Tvyfallöns väg- och intresseförening på Tvyfallön.

Sikfjärden är det större av områdena, med totalt 76 fastigheter. Samfällighetsföreningen sköter om vägar, vattenverk, vattennät, avfallsinfiltration, hamn och skogsområde. Till området hör också bastu och lusthus på piren i småbåtshamnen.

Ökat  permanentboende
Liksom i andra attraktiva fritidsområden ökar permanentboendet i Sikfjärden. Söderhamns kommun beslutade därför 2008 att öka byggrätten inom området från 120 till 220 kvadratmeter.

Sikfjärden ligger granne med flera fritidshusdominerade områden söderut med Jonskär som närmaste granne. Det finns en gångväg men inte bilväg mellan områdena.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016