Bäckmora

Bäckmora är en by nordväst om Enånger, som gränsar till Njutångers socken. Bäckmora med angränsande byar bildar en jordbruksbygd i ett öppet kulturlandskap omgivet av skogsbygd.

En gammal riksväg går genom Bäckmora. Länsstyrelsen klassar den två mil långa vägen från Forsa kyrka till Bäckmora (väg 667 och 671) som kulturhistorisk.

Vägen börjar i Forsas kulturlandskap med stora bondgårdar i öppet, kuperat landskap och vacker sjöutsikt. Vägen är kurvig och följer topografi och ägogränser. Söder om Forsa går vägen in i ett skogsområde avbrutet av byar och småbrutna, öppna marker i kuperat landskap med många hägnader och täta miljöer. Vägen genom skogen och byn Bäckmora är, skriver länsstyrelsen, ”en grusväg med en mycket ålderdomlig karaktär. Den följer topografi, ägogränser och kanten av den öppna marken på ett mycket tydligt sätt”.

Hudiksvalls kommun klassar i sin översiktsplan från 2008 Bäckmora som ett odlingslandskap, ”där de samlade kulturhistoriska och/eller miljömässiga värdena är stora, och står över de enskilda byggnadernas individuella värden”.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016