Finnicka

Finnicka är en by mellan Enånger och Fjäle.

Till Finnicka hör fäbostället Boholmen, som ligger på vägen ut till Räveln. På Boholmen fanns tidigare en kvartsgruva med dagbrott.

Finnicka omnämns som en av de gamla byarna i Enångers socken.

Finnicka är mest känd för Bertil Westling, född 1927, som 1962 blev riksspelman på fiol.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016