Räveln

Rävlen är en halvö och ett samhälle nära Finnicka, öster om Enånger i Hudiksvalls kommun, som tillsammans med Rävelsön är ett gammalt fiskeläge.

Rävlen har fått sitt namn av det är en benämning på ”fastlandet”.

Hamnen har ett skyddat läge mellan Räveln och Rävelsön, som bjuder på härlig natur med havet nära inpå.

Först i modern tid har Räveln fått väg, som går nästan ända fram till den gamla fiskehamnen. En gångbro, som de boende själva har bekostat, leder över till Rävelsön.

Hudiksvalls kommun klassar i sin översiktsplan från 2008 Räveln som en fiskehamn med ”väl sammanhållen miljö eller enstaka byggnader, där värdena bedöms så stora att antikvariska hänsynstaganden är motiverat”.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016