Inga fyrar kvar av kulturskäl

Varken Agö fyr, Storjungfrun eller någon annan fyr längs hälsingekusten är värd att bevara av kulturhistoriska skäl. Det säger Statens fastighetsverk i sin stora Kulturfastighetsutredning, enligt Söderhamns-Kuriren 9 mars 2009.

Fastighetsverket har valt ut 39 fyrar, som den vill att staten ska bevara av kulturhistoriska skäl. Ingen av Hälsinglands fyrar – och bara fem längs hela Norrlandskusten – finns på bevarandelistan.

Svenska fyrsällskapet vill lägga Storjungfruns fyr i Söderhamn till listan. Fyren blev 1935, tillsammans med 20 andra fyrar, statligt byggnadsminne. Den är Norrlands äldsta fyrbyggnad och den sjätte äldsta i Sverige som är i bruk. Detta räcker dock inte för att staten ska ta kulturhistoriskt ansvar för fyren. Söderhamns kommun kan dock vara beredd att göra det.

Långvinds närmaste historiska fyr, Agö fyr, finns inte heller med på bevarandelistan. Hudiksvalls kommun är inte intresserad av att köpa fyren för att bevara den för omvärlden.

Jörgen Bengtson