Stor skärgårdssatsning i Hälsingland

Söderhamns kommun fortsätter sin profilerade satsning på småskalig turism i skärgården, som också står öppen för besökare och boende i Långvind och Hälsingekusten norr om Söderhamn.

Söderhamns kommun har lämnat in en ansökan till Leader på 920 000 kronor för ett nytt skärgårdsprojekt. Det omfattar nya gästhamnar, tre kajakbryggor, två naturacampingar och en skärgårdsguide. Sedan tidigare finns elva gäststugor på fyra öar med totalt 69 bäddar, 15 flytbryggor och ett stort antal rastplatser med bord, bänkar, grillplatser, soptunnor och toaletter.

Kommunen vill bygga gästhamn med tiotalet båtplatser på Klumpudden på Enskär utanför Sandarne och utvidga den fasta bryggan i Segelsällskapets gästhamn i Segelvik.

Kajakbryggorna vill kommunen anlägga på fastlandet, i Skärså, Söderhamn och Sandarne.

Campingplatserna befinner sig på planeringsstadiet. Platserna är inte bestämda, däremot att naturacampingarna ska vara enkla, med soptunnor, toaletter, enklare möblemang och grillplats. En av kandidaterna till att bli naturacamping är ön Branthäll i Söderhamnsfjärdens yttre del, öst om Sandarne.

Skärgårdsguiden är i huvudsak tänkt att bli webbaserad, med en mindre tryckt upplaga som komplement.

– Vi räknar med att få den summa vi sökt så vi kan starta de olika delarna i projektet redan i sommar, säger skärgårdssamordnaren Henrik Olsson till Söderhamns-Kuriren (6/5 2009).

Skärgårdsprojektet är tänkt att pågå från 1 juni 2009 och 18 månader framåt.

Jörgen Bengtson