Hälsingekustens fiske hotat

Hälsinglands kustfiske är hotat om staten inte förlänger dispensen för fet fisk från Östersjön. Dagens dispens – som omfattar vildlax, strömming, sill, röding, öring och siklöjerom – upphör vid 2011 års utgång. Problemet stavas dioxin, ett farligt miljögift som finns i fet fisk. Yngre strömming och sill, som är mindre … Läs mer!