Två naturområden blir ett

Länsstyrelsen vill slå ihop två naturskyddsområden i Hudiksvalls skärgård, Naturaområdena Agön-Kråkön och Drakön-Tihällan till ett sammanhållet område med namnet Agön-Kråkön.

För några år sedan gjorde länsstyrelsen en inventering av länets så kallade Natura 2000-områden. När länsstyrelsen nu gör en uppföljning av arbetet, föreslår den förändringar för fyra Natura-områden i Hudiksvalls kommun, varav två är skärgårdsområden.

Förändringen är i princip administrativ. Länsstyrelsen slår ihop två områden och ger det nya området ett nytt namn. Enda förändring av skyddsvärda arter är att länsstyrelsen vill ta bort skräntärnor i beskrivning av området.

Länsstyrelsen vill också ändra bestämmelserna för två andra Natura 2000-områden i Hudiksvalls kommun, för dem i Stensjön och Lomtjärn.

Jörgen Bengtson