Nianån nyskapad

Nianåns botten har under sommaren blivit återskapad. Tidigare har flottningen orsakat skador på botten. Under juli–augusti har man grävt ut botten, både för hand och med grävmaskin, för att frigöra lekgrus och återplacera stenblock som legat längs Nianåns sidor. Det senare gör man för att skapa uppväxtområden för fiskyngel och ståndplatser för större fiskar.

Genom dessa åtgärder kommer bestånden av öring och flodmärlmusslan, som lever i symbios med öringen, att öka i Nianån. Nianån rinner ut mellan Finnsjön och Njutångersfjärden.

– Flera årsyngel av öring bör kunna överleva nästa vår tack vare att det är så mycket mera bra uppväxtområden nu jämfört med innan biotopåtgärden, och sedan kommer beståndet bara att öka i flera år framåt, säger Stefan Sandin, fiskevårdare i Hudiksvall, till Hudiksvalls Tidning (16/8 2011).

Han tror att med tiden kommer havsöring åter att vandra upp för Nianån. I dag är det dock stopp i mynningen till ett vattenkraftverk, som saknar vandringsväg.

Näst på tur att få bottenmiljön åtgärdad är Enångersån. Den ska återställas under augusti månad. Sedan väntar Haddängsån, Nordanstig, som också ska rensats från sten och block.

Det kan ta upp till tio år innan man ser effekten i ett återställt vattendrag.

I ett tidigare arbete har Långvinds ström fått sin fåra återställd, med gott resultat.

Jörgen Bengtson