Fiskarna vandrar igen

Nu vandrar fiskarna upp till Dammsjön i Källänge utanför Sandarne för första gången på cirka 200 år. Söderhamns kommun invigde häromdagen en konstgjord bäck, ett omlöp, som binder samman den havsförande Lötbäcken med Dammsjön.

Söderhamns kommun har, liksom Hudiksvall, satsat på att återställa förstörda vattendrag och på andra sätt främja fiskens vandring i havsförande vattendrag. För Söderhamns del var Dammsjön kommunens sista projekt. Totalt har Söderhamns satsat 2,1 miljoner kronor på fiskeprojektet, med pengarna från Naturvårdsverket.

Dammsjön var fiskeprojektets sista del. Tack vare den kan åter abborre, gädda, mört, ål och andra fiskar vandra inåt landet från Hälsingekusten.

Jörgen Bengtson