Kulturstig på nätet

Kulturstigen i Sörfjärden håller på att få en ny form – på webben. Förra året invigdes en tre kilometer lång kulturstig från Gnarps Masugn till Sörfjärden. Kulturstigen talar om vad som finns eller har funnits längs vägen, till exempel herrgården, masugnen, festplatsen och hamnen. Nu kommer nya turistbroschyrer om kulturstigen … Läs mer!