Mer hamn till Jungfrukusten

Jungfrukustens ledande hamn, Gävle, jobbar intensivt med att stärka sin position som en av Sveriges ledande hamnar. Ett arbete med att bredda och fördjupa farleden ska bli klart i år. Men eftersom vinteruppehållet för muddring blev längre än väntat, börjar nu en kamp mot klockan för att bli färdig före nästa vinter.

Förra veckan återupptog Sjöfartsverkets entreprenör muddringen efter den stränga vintern. För att klara kapplöpningen under den isfria tiden sätter Sjöfartsverkets entreprenör in ett tredje mudderverk.

Sjöfartsverket vill förbättra farleden till Gävle för att öka säkerheten och kapaciteten. Den i dag 60 meter breda och 10,9 meter djupa Holmsuddsrännan ska bli drygt dubbelt så bred, 126 meter, och få ett djup på 13,5 meter.

På sina ställen måste det till sprängning för att säkra farledens bredd och djup. Sprängningarna börjar i juni.

Totalt ska fyra miljoner kubikmeter havsbotten muddras bort. Hittills har Sjöfartsverket muddrat en fjärdedel.

Gävle är ett viktigt logistiknav för fartygs-, järnvägs-, väg- och kombitrafik. Därför är vad som händer i Gävle hamn också viktigt för Hälsingekusten.

Gävle hamn investerar i år 54 miljoner kronor i nya och ombyggda hamnmagasin.

– I dag har vi ingen ledig kapacitet. Vi tvingas att söka oss utanför hamnen, säger logistikchef UIf Boogh till Arbetarbladet (15/3 2013).

Tidigare i år kom beskedet att ett av de största tyska rederierna, Hapag-Lloyd, satsar på en kraftig utbyggnad av trafiken till och från Gävle containerterminal. Det tyska storrederiet satsar på tätare trafik med egna fartyg.

Jörgen Bengtson