Ankarsoffor till Söderhamn

Centrala Söderhamn har fått dubbelsoffor, som är sex meter långa och försedda med ankare i var sin ända. De nya ankarsofforna invigdes i veckan och ger sofforna i anslutning till gamla järnbron en tydlig marin prägel. Soffornas placering gör att man kan se Söderhamnsån både mot norr och söder.

– Sofforna signalerar skärgård lång väg, skriver kommunen på sin webbplats.

– Det här är ett vackert och kraftfullt resultat av ett nära samarbete med Staffanskolans gymnasium, sa planeringschefen Ingemar Olofsson i sitt invigningstal.

Bakom sofforna står landskapsarkitekten Anders Bloom. Han tog fram ritningarna till sofforna, som ligger helt i linje med intentionerna i kommunens inriktningsmål om ”En attraktiv skärgård med ett levande centrum och skärgårdskänsla”.

– Det har varit ett givande samarbete med kreativa lärare och elever. Ett sant nöje och ett projekt jag känner stolthet över, säger Anders Bloom på kommunens webbplats.

Jörgen Bengtson