En enda församling?

Uppsala stift vill slå samman alla församlingar i Söderhamns kommun till en. De nio historiska församlingarna skulle därmed bli en enda.

– Det är en målbild, säger Mats Lagergren, kanslisekreterare vid Uppsala stift, till Söderhamns-Kururen (7 januari 2015).

Församlingarna har det slutgiltiga avgöranden. De har, å andra sidan, tidigare gått med på att slå samman församlingarna till i dag Mo-Bergvik, Ljusne, Norrala-Trönö, Sandarne, Skog, Söderala, Söderhamn. Dessa är i praktiken redan tre enheter: Norrala-Trönö församling, Söderala pastorat (församlingarna Mo-Bergvik, Ljusne, Skog och Söderala) och Söderhamns pastorat (församlingarna Söderhamn och Sandarne).

Stiften anför traditionella centraliseringsvinster som en kyrkoherde, ett fullmäktige, ett kyrkoråd och gemensamma ledningsfunktioner. Frågan om att bryta upp en lokal kyrkogemenskap, som har rötter i medeltiden, berörs inte.

Församlingarna i Söderhamn har i snabb takt slagit sig samman till nya församlingar eller pastorat.

Hälsingekustens sydligaste församling, Skog, gick den 1 januari 2012 ihop med Söderala församling och upphörde att vara eget pastorat.

1 januari 2013 blev Trönö och Norrala en församling. Tidigare hade Trönö–Norrala varit ett pastorat.

Dessförinnan hade Söderhamns församling och Sandarne församling blivit ett pastorat.

Tills nyligen var en församling liktydig med en socken eller stad. Hälsingekusten består av två städer och elva kustsocknar, från norr till söder: Gnarp, Jättendal och Harmånger (dagens Nordanstigs kommun); Rogsta, Hälsingtuna, Hudiksvall, Idenor, Njutånger och Enånger (Hudiksvalls kommun); Norrala, Söderhamn, Söderala och Skog (Söderhamns kommun). Nu blir kopplingen mellan socken och församling allt svagare som en följd av först kommun- och nu också församlingssammanslagningar.

Jörgen Bengtson