Söderhamn säljer tomter

Söderhamns kommun kommer att sälja attraktiva havsnära tomter till allmänheten – i form av arrendetomter som arrendatorerna får köpa till marknadspris.

Kommunfullmäktige har antagit ett förslag till prissättning för försäljning av arrendetomter, varav många är attraktivt belägna på öar och vid hav. Det blir dock inga reapriser. En extern värderingsperson kommer att värdera varje arrendetomt, för att få ett så exakt marknadsvärde som möjligt.

Kommunfullmäktige beslutade redan i mars 2015 att kommunen skulle sälja arrendetomter och pris på dem. Kultur- och samhällsservicenämnden fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för försäljningen. Fram till nu har det varit försäljningsstopp.

stuga skargard– På de tomter som Söderhamns kommun idag arrenderar ut råder väldigt olika förutsättningar för till exempel tillgänglighet, läge, tillgång till väg, vatten och avlopp och elektricitet. Därför bör en extern värderingsperson få i uppdrag att värdera varje enskild arrendetomt för att få ett så exakt marknadsvärde som möjligt vid försäljning, säger kommunens markförvaltare Leif Östman till Soderhamn.se.

Värderingspersonen ska också ta hänsyn till värdehöjande faktorer som arrendatorn har bekostat. Det kan till exempel handla om anslutning till vatten, avlopp och elnät.

Tanken med en oberoende värderingsperson är att försäljning ska ske till marknadsvärde och att detta i sin tur ska tillgodose både kommunmedborgares och arrendators intressen.

Arrendeavgift baseras på en genomsnittlig arrendetomt på 1 000 kvadratmeter samt en indelning av klasser utifrån gällande översiktsplan.

– Det är svårt att gissa hur många arrendatorer som kommer att vilja köpa ut sina tomter. Tidigare har många valt att inte köpa ut sina arrendetomter, sannolikt på grund av de relativt sett låga arrendeavgifterna, säger Erik Sunnert till Soderhamn.se.

Den som är intresserad av att köpa sin arrendetomt, ska kontakta kommunens markförvaltare Leif Östman.

– Efter årsskiftet, när beslutsprotokollet är justerat och klart, kommer jag att börja ta kontakt med dem som anmält intresse, för att diskutera hur vi kan starta processen med värdering och försäljning, säger Leif Östman.

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun