Utländsk turism
ökar i Gävleborg

Hälsingland och Gästrikland har den högsta ökningen av utländska övernattningar i Sverige 2018. Gävleborg har också den näst högsta ökningen av svenska gästnätter.

Det visar färska siffror från Tillväxtverket.

Det totala antalet övernattningar i länet ökade 2018 med 9,9 procent. De utländska övernattningarna ökade med 23,4 procent.

Sammanlagt blev det 1,8 miljoner fler gästnätter under 2018 jämfört med föregående år för Sverige som helhet.

Tillväxtverket räknar gästnätter på hotell, vandrarhem, campingar och stugor, det vill säga alla typer av övernattningar utom privata. Övernattningar som ligger utanför statistiken är till exempel Airbnb och liknande samt övernattningar hos släkt och vänner.

– Vi noterar också en ökning i utländska gästnätter, säger Agneta Bengtson på STF hotell och vandrarhem Hudiksvall Kungsgården Långvind till Långvind.com.

Liksom på nationell nivå, är det norrmän och tyskar som dominerar bland utländska gäster på Kungsgården Långvind på Hälsingekusten.

Gästnätterna i Sverige som helhet har uppvisat en stadig tillväxt under den senaste tioårsperioden bortsett från 2011 och 2012, då utvecklingen var oförändrad.

Jörgen Bengtson
Bild: Tillväxtverket