Varning för
svartmunnad smörbult

Har du hör talas om ”svartmunnad smörbult”? Det är en invasiv – artfrämmande – fisk, som sprider sig norrut i Östersjön.

Enligt senaste rapporterna finns ett etablerat bestånd i Hargshamn på Upplandskusten. De tidigare nordligaste fynden i Sverige har gjorts i Nynäshamn. Risken är nu stor att fisken vandrar vidare norrut och tids nog kommer till Hälsingekusten.

Rapporten om misstänkt svartmunnad smörbult i Hargshamn kom in till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) den 24 augusti 2019 via SLU:s digitala rapporteringssystem. Experterna har nu verifierat att fyndet är en svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus).

– Fiskaren som gjort rapporten hade fångat flera exemplar, varav några ganska stora, 15 centimeter, vilket tyder på att det redan är ett etablerat bestånd i Hargshamn, säger Ann-Britt Florin, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua), i ett pressmeddelande.

SLU vill gärna veta hur utspridd arten är i Uppland, om fyndet i Hargshamn är begränsat till hamnområdet eller om arten finns längs större del av kusten eller ännu längre norrut. Svartmunnad smörbult kan även leva i sötvatten så observationer i åar är också mycket relevanta.

– Rapportera fynd av svartmunnad smörbult! Då hjälper du oss att hålla koll på artens spridning, skriver SLU på sin webbplats och visar upp ett foto på fisken (bilden).

Här rapporterar du in fynd av svartmunnad smörbult.

Svartmunnad smörbult kommer ursprungligen från Kaspiska havet och Svarta havet. Men den har sannolikt via fartygs barlastvatten spridit sig till både Östersjön och Stora sjöarna i Nordamerika. I Sverige påträffade man arten för första gången 2008 i Karlskrona. Sedan dess har den siktats, förutom i Blekinge, i Kalmarsund, på Gotland, i Göteborg och Bråviken.

Svartmunnad smörbult är en invasiv art, som kan bli mycket talrik. Den kan konkurrera ut små bottenlevande fiskar och äta upp ägg och rom för större fiskar. Den kan visserligen ha positiva effekter som föda för rovfisk och fiskätande fåglar men i grunden är den en främmande fisk för våra farvatten.

Jörgen Bengtson
Foto: SLU