Massvaccination
på Hälsingekusten

Massvaccinationen mot covid-19 närmar sig. På Hälsingekusten – och länet i övrigt – planerar Region Gävleborg för vissa okonventionella vaccinationsplatser. Gemensamt för dem är lokaler med gott och plats, bra förutsättningar för logistik och lätta att nå.

Kulturhuset Glada Hudik blir platsen för massvaccination i Hudiksvalls stad. Här kommer Region Gävleborg att ha kapacitet att vaccinera upp till 1 100 personer per dag.

Enligt planerna ska Region Gävleborg börja använda Kulturhuset den 3 maj.

– Från kommunens sida är vi väldigt angelägna att kommunens invånare kan få vaccinera sig så fort som möjligt. Därför gör vi allt vi kan för att stötta Region Gävleborg och är glada att vi kunnat frigöra Kulturhuset, med centralt läge och bra lokaler, säger kommundirektör Bengt Friberg till Hudiksvall.se (13 april 2021).

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun