Fyra månader
utan tågtrafik

I morgon stänger Ostkustbanan för trafik mellan Söderhamn och Gävle. Tågtrafiken kommer att vara avstängd i 16 veckor på grund av underhållsarbete.

Tågstoppet drabbar främst X-trafik och SJ. Restiden på sträckan ökar med cirka en timme per dag för pendlare, som får byta till buss. Viss tågtrafik blir det på del av sträckan.

Alternativet till ett stopp under 16 veckor var kortare avstängningar under tre års tid på sammanlagt betydligt lägre tid än 16 veckor. Samhällsekonomiskt var en sammanhållen avstängning bästa alternativet, enligt Trafikverket.

Totalkostnaden för banarbetet är cirka 400 miljoner kronor.

Jörgen Bengtson