Årets Enångrare:
Björkman, Damberg och Berglund

Utmärkelsen Årets Enångrare har blivit en av de mest etablerade i Hudiksvalls kommun. Bakom utmärkelsen står Enångers hembygdsförening. År 2022 går priset till Anders Björkman och Janne Damberg, för långvarigt arbete inom Enångers idrottsklubb (IK), och 2023 till spelmannen Kaj Berglund.

Motiveringen lyder i korthet för respektive person:
”Anders har som ordförande på ett förtjänstfullt sätt tagit ansvar för både styrelsearbetet och dess praktiska genomförande under 20 års tid och är fortfarande involverad i föreningens arbete”.

”Janne har på ett förtjänstfullt sätt under många år deltagit i styrelsearbete och utfört allehanda viktiga uppgifter. Han har tagit på sig ett stort ansvar och på många sätt bidragit till att föreningens verksamhet har fungerat väl.”

”Kaj mottog utmärkelsen för sitt förtjänstfulla arbete för folkmusikens spridande och bevarande. Han har letat fram och spelat in lokala spelmäns verk innan de glömts bort och framfört folkmusik i gruppen Finkjannes och i många andra konstellationer. Som kursledare har Kaj  utbildat spelmän och i flera bemärkelser varit tongivande i Radio Vikings program. […] Även inom området gammal målningsteknik har han uppskattats för sitt kunnande, vilket gav honom hedersuppdraget att ådra och renovera Enångers gamla prästgård och Tröndska gården i Hudiksvall.”

Bilden visar Kaj Berglund i Långvinds kapell 19 augusti 2023.

Enångers hembygdsförening delade ut priserna i våras.

Enångers hembygdsförening delar ut priset Årets Enångrare till både enskilda personer, som kan vara mer än en individ, och juridiska personer.

Under åren har hembygdsföreningen lyft fram många förtjänstfulla enångersbor samt flera organisationer och gett dem priset Årets Enångrare:

2021: Jan Lindblom och Gunnar Hansson, för att ”Jan har på ett förtjänstfullt sätt tagit sig an att dokumentera sin hembygds sedan slutet av 1960-talet” och Gunnar för att han tagit sig an att ”insamla och dokumentera sin hembygds historia” från 1800-talet till 1960-talet.

2020: Vedmora byalag, ”för dess forskning om byns gårdar, personer och historia samt för dess utveckling och förvaltande av Ångersjöns bad, vildmarksby och rastplats.”

2019: Coops personal, för att personalen i ”en butik för livsmedel är hjärtat i bygden. Service till turister och sommarboende i skärgård och sommarstugor”.

2018: Tosätters byhistoriska förening, för framför allt det kulturhistoriska arbetet med boken ”Tosätter, en by i Hälsingland”, där förening ”genom studier, utredningar och samtal på ett föredömligt sätt skapat ett dokument som visar byns historia och förvandling”.

2017: Stig Sundin, för sin livsgärning, att med stort ansvar och engagemang ha verkat för bygdens bästa inom föreningsliv och som samhällsbärare.

2016: Lars Heineman, för att han startade bygderådet i Enångers hembygdsförening, som fungerar som byalag för framför allt samhället Enånger.

2015: Ingemar och Marie Sandehult, för att de ”tillskapat hyreslägenheter i Enånger, Enångers Bed & Breakfast […] Bygdegården har åter blivit en samlingspunkt både för föreningar och enskilda.”

2014: Edsbacka servicehus, för ”ett hjärtligt mottagande, god omvårdnad och varierande aktiviteter”.

2013: Enångers idrottsklubb, för aktiva ledare, trogna funktionärer och många eldsjälar som skapar en stor ungdomsverksamhet.

2012: Sara Johansson, för engagemanget och initiativet till Tomtemys i Långvind, ett gratisnöje för hela familjen.

2011: Lindefallets sportklubb, för att drömmar om en ishall blev verklighet.

2010: Enångers Röda kors-krets, för engagemang för Enångersborna.

2009: Erik Nordin, för arbetet som gymnastikledare vid Enångers gymnastikförening och för hembygdsarbete.

2008: Tor-Alf Nilsson och Bosse Östlin, för Glada Hudik-teatern.

2007: Hans Ekbrink, för engagemanget med att skanna in gamla fotografier och glasplåtar från Enånger.

2006: Bernt Åkerlund, för arbetet med att rädda Enångers missionshus som sedan blev Enångers hembygdsmuseum och för hembygdsarbete.

2005: Elsy Ring, för ungdomsarbete med Enångers badmintonklubb.

2004: Arvid Westberg, för hembygdsarbete och berättarkonst.

2003: Nils Forsman, för hembygdsarbete med bland annat Bölans hembygdsförening.

2002: Gustav och Astrid Westling, för arbetet med Fågelhällans slalombacke.

2001: Yngve Johansson och Birgit Johansson, för arbetet med Fågelhällans slalombacke.

2000: Erik Asplund, för hembygdsarbete främst i Bölans hembygdsförening.

1999: Bengt Östlin, för ungdomsarbete i Enångers atletklubb som vunnit flera SM-medaljer.

1998: Hjalmar Åker, för hembygdsarbete, Borka brygga och mycket annat.

1997: Enångers kyrkokör, 100-års-jubileum.

1996: Hugo Enström, för hembygdsarbete och dialektordboken Enångersmålet.

1995: Östen Eriksson, för att han satte Enånger på jordgloben i tv.

Uppgifter om Årets Enångrare finns före 2021 på webbplatsen langvind.com.

Text och foto:
Jörgen Bengtson