Sockenbilder även från Bollnäs

Intresset för gamla bilder i Enånger och Njutånger, som manifesterar sig i dokumentationsprojektet Sockenbilder, har spridit sig till Bollnäs. Forskarföreningen Släkt och Bygd har anslutit sig till Sockenbilder med fotografier och andra bilder från Bollnäsområdet.

Sockenbilder startade i Forsa 2006, när Forsa hembygdsförening tog initiativ till att börja skanna in gamla bilder och publicera dem på internet. Intresset spred sig snabbt till Enångers socken och andra delar av Hudiksvalls kommun. Sockenbilder står särskilt starkt i Enånger, där det finns separata webbplatser för Bölan (Lindefallet), Enånger och Långvind.

Sockenbilder fick sitt publika webbarkiv den 9 mars 2007. På premiärdagen hade arkivet drygt 6 800 bilder.

I dag omfattar Sockenbilders samlade bildskatt fem gånger fler fotografier och andra bilder, som är inlästa, registrerade och publicerade på webbplatsen sockenbilder.se. Bilderna kommer i huvudsak från Hudiksvalls, Nordanstigs och nu också Bollnäs kommuner. Totalt är 21 hembygdsföreningar engagerade i projektet.

– I dag har vi 34 063 publika bilder, berättar Hans Ekbrink, Långvindsbruk, för Hälsingekusten.se.

Han är en av de drivande krafterna i Sockenbilder och besökte nyligen föreningen Släkt och Bygd i Bollnäs, vilket Ljusnan uppmärksammar i dagens tidning.

Släkt och Bygd började skanna in bilder i november 2009. Föreningen har hittills publicerat 669 bilder. Ambitionen är att både ta hand om bilder från Bollnäs stad och kringliggande socknar som Hanebo, Arbrå och Rengsjö.

– Att samla alla bilder i ett enda lokalt jättearkiv är utopiskt, men det går att komma en bra bit, säger Hans Ekbrink till tidningen.

I Bollnäs finns mycket att göra. Både släktföreningen, Bollnäs hembygdsförening, Bollnäs kommunarkiv och tidningen Ljusnan har stora bildarkiv.

Jörgen Bengtson